Bảng giá Domain

Bảng giá Domain (1)

Thứ hai, 24 Tháng 8 2015 17:12

Bảng giá dịch vụ tên miền

Được viết bởi
Dịch vụ tên miền
Tên miền Phí khởi tạo
Phí duy trì hàng năm
.com/.biz Miễn phí
250.000 VNĐ  /năm
.org Miễn phí 260.000 VNĐ / năm
.net Miễn phí 270.000 VNĐ / năm
.co Miễn phí 680.000 VNĐ / năm
.info
Miễn phí 265.000 VNĐ / năm
.asia Miễn phí 360.000 VNĐ / năm
.VN
350.000 VNĐ
90.000 VNĐ / năm
.com.vn/.net.vn/ .biz.vn
350.000 VNĐ
360.000 VNĐ / năm
.org.vn | .edu.vn | .gov.vn
.info.vn | .pro.vn | .int.vn
200.000 VNĐ
210.000 VNĐ / năm
.name.vn
30.000 VNĐ
30.000 VNĐ / năm
Tên miền .VN 1 ký tự
350.000 VNĐ
40.000.000 VNĐ / năm
Tên miền .VN 2 ký tự
350.000 VNĐ
10.000.000 VNĐ / năm
Ẩn thông tin chủ thể
tên miền quốc tế 
Miễn phí 80.000 VNĐ / năm
Thay đổi DNS
tên miền Việt Nam
Miễn phí